Souřadnice průsečíku

V pravoúhlé soustavě souřadnic je narýsován obdélník ABCD. Vrcholy obdélníku jsou určeny těmito souřadnicemi
A= (2,2)
B= (8,2)
C= (8,6)
D= (2,6)

Určete souřadnice průsečíku úhlopříček obdélníku ABCD

Správná odpověď:

x =  5
y =  4

Postup správného řešení:

u=AC S=AC/2 A0=2;A1=2 C0=8;C1=6  x=2A0+C0=22+8=5
y=2A1+C1=22+6=4Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte statistickou kalkulačku?

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: