Souměrnosti 75334

V pravoúhlé soustavě souřadnic najděte obrazy bodů A[-3; 2], B[4; -5] ve středové souměrnosti podle bodu O[0; 0].

A. A'[3; 2], B'l-4; -5]
C. A'[-3; -2], B'[4; 5]
B. A'[-3; -2], B'[-4; 5]
D. A'[3; -2], B'[-4; 5]

Správná odpověď:

A1 =  3
A2 =  -2
B1 =  -4
B2 =  5

Postup správného řešení:

A=(3,2) B=(4,5)  A1=Ax=(3)=3
A2=Ay=2
B1=Bx=4
B2=By=(5)=5Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: