Souřadnice

Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;80] grafu funkce f dané předpisem f: y = 4x

Správná odpověď:

x =  3,16

Postup správného řešení:

4x=80 xln4=ln80 x=ln4ln80=3,16Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: