Reálná čísla - příklady

Počet nalezených příkladů: 91

 • Kvadratická rovnice
  parabola Určitě čísla b, c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 byly kořeny kvadratické rovnice: ?
 • Odečtěte od rozdílu
  numbers_49 Dvojnásobek čisla -23,6 odečtěte od rozdílu čísel -130 a -40,2.
 • Činitele
  factors Může výraz ? být rozložený do součinu racionálních kořenových činitelů?
 • Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 • Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením nové proměnné řešte bikvadratickú rovnici: ?
 • Souřadnice
  exp_ln Dopočítejte chybějící souřadnici bodu M [x;120] grafu funkce f dané předpisem f: y = 5x
 • Logaritmická rovnice
  nat_log_ln Vypočítejte kořen rovnice: log26(7x + 12) = 0
 • Které
  numbers2_17 Které číslo je na číselné ose stejně vzdálené od čísel -5,65 a 7,25?
 • Třetí odmocnina
  30gon_1 Najděte třetí odmocninu z 18
 • Exponenciální rovnice
  exp Řešte exponenciální rovnici (v oboru reálných čísel): 98x-2=9
 • Rovnají se
  compass Rovnají se následující výrazy? -9 10 = (-9) 10
 • Cotangens
  sin_cos Pokud je úhel α ostrý úhel, pro který platí cotg α = 3/4. Určitě hodnoty sin α, cos α, tg α.
 • Čtvrtkruh
  quarter_circle Drát, který je zahnutý po obvodu čtvrtkruhu má délku 3π+12. Určitě poloměr čtvťkruhu.
 • Kostky
  rubik_cube Kostka, která je složena z 27 malých kostek s hranou 3 dm má objem:
 • Vypočítejte 12
  numbers_49 Vypočítejte trojnásobek poloviny rozdílu čísel 7,5 a 2,1,
 • Sad
  apple Kolika kroky po 69 cm obídeš čtvercový sad s výměrou 1 ha?
 • Kružnice
  circle_ag Napište rovnici kružnice která procházi bodem [0,6] a dotýka se osy x v bode [5,0]: ?
 • Sklon
  slope Jaká je směrnice přímky se sklonem -221°?
 • Goniometrické funkce
  trigonom Pro pravoúhlý trojúhelník plati: ? Určitě hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 • More
  ship Jak daleko vidět na širém moři z lodního stožáru, jehož vrchol je 14 metrů nad hladinou vody? (Poloměr Země je 6370 km.)

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.