Charitativnímu 56371

Rolník Rajendra měl dva syny a dvě dcery. Svůj majetek se rozhodl rozdělit mezi své syny a dcery. Sepsal tedy „VŮLI“ o rozdělení svého majetku. Podle své „VŮLE“ chtěl dát 3/5 majetku svým synům ve stejném poměru, 1/3 svým dcerám ve stejném poměru a zbytek charitativnímu fondu. Po jeho smrti jeho „Vůli“ otevřel a přečetl advokát v přítomnosti všech vesničanů. Nyní odpovězte na následující otázky.

1. Kolik z majetku dostane každý syn? a) 3/5 b) 3/10 c) 1/5 d) 1/2
2. Kolik z majetku dostane každá dcera? a) 1/3 b) 2/3 c) 1/6 d)
3. Kolik z majetku obdrží Charitativní trust? b) 2/5 d) 1/15 a) c) 1/9 1/6 b) 1/2
4. Kolik peněz celkově dostaly dcery a synové? c) 14/15 3/10

Správná odpověď:

s =  3/10
d =  1/6
c =  8/15
x =  7/15

Postup správného řešení:

s=21 53=2 51 3=103=0,3
d=21 31=2 31 1=61=0,1667
c=1sd=110361=158=0,5333
x=s+d=103+61=309+305=309+5=3014=157=0,4667Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: