Charitativnímu 62363

Rolník Rajendra měl dva syny a dvě dcery. Svůj majetek se rozhodl rozdělit mezi své syny a dcery. Tak napsal "Vůle" o rozdělení jeho majetku. Podle jeho "Vůle" chtěl dát 3/5 majetku svým synům ve stejném poměru, 1/3 svým dcerám ve stejném poměru a zbytek charitativnímu fondu. Po jeho smrti jeho "VŮLE" otevřel a přečetl advokát za přítomnosti všech vesničanů. Nyní odpovězte na následující otázky.

a) Kolik z majetku dostane každý syn?
b) Kolik peněz bylo celkem věnováno dcerám a synům?
c) Kolik z majetku obdrží Charitativní trust?
d) Kolik z majetku dostane každá dcera?

Správná odpověď:

a =  3/10
b =  14/15
c =  1/15
d =  1/6

Postup správného řešení:

a=53/2=5 23=103=0,3
b=53+31=159+155=159+5=1514=0,9333
c=1b=11514=151 151514=15151514=151514=151=0,0667
d=31/2=3 21=61=0,1667Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: