Odečtěte od rozdílu

Dvojnásobek čisla -23,6 odečtěte od rozdílu čísel -130 a -40,2.

Správná odpověď:

x =  -42,6

Postup správného řešení:

a=130(40.2)=89.8 b=2 (23.6)=47.2  x=ab=(89.8)(47.2)=2135=4235=42.6Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Součin součtu a rozdílu
  numbers2 Vypočítejte součin součtu a rozdílu čísel -7 a -2.
 • Najdete 7
  plusminus Najdete součin podílu a rozdílu čísel 16/3 a 3,2
 • Vypočítejte 12
  numbers Vypočítejte trojnásobek poloviny rozdílu čísel 7,5 a 2,1,
 • Odečtěte rozdíl
  plusminus Od součtu neznámého čísla a čísla 17, odečtěte rozdíl těchto čísel v daném pořadí.
 • Součin součtu a rozdílu
  numbers2 součin součtu a rozdílu čísel -2,3 a 4,7
 • Český slavík
  slavik2 Absolutní vítězkou ankety Český slavík v roce 1997 se stala Lucie Bílá. Jestliže od součinu čisel 5 064 a 123 odečtete číslo 65 202, dostanete počet bodů, které v anketě získala (kolik získala?)
 • Sportovci
  spartakiada Sportovci nastoupili v řadách po osmi. Ivan odhadl že sportovců je více než 120. Zdeněk tvrdil že je jich méně než 130. Oba měli pravdu. Kolik bylo sportovců?
 • Výpočty
  numbers Zlomky: 14/17 . 34/56 + 6/9 + 10/13 : 5/26 = 10/16 - ¼ + 15/18 : 5/9 = ¾ . (25/42 - 3/7) +16/21 : 4/7 = 2. Celá čísla: (-12) + (-6). (-2) - (-14) : 2 = 35 : (-5) + (-12) . 2 + (-6) = 42 : (-3) . (-5) - (-12)+ (-16) =
 • Spočti
  calculator Podíl čísel 18 a 6 zvětši o součin čisel 156 a 0,001
 • Kolik
  zlomky Kolik celých čísel je větších než 547/3 a menších než 931/4?
 • Chatky
  chatky Na letním táboře je 41 chatek. Bydlí se v nich po třech nebo po čtyřech. Kolik ze 140 táborníků bydlí po třech?
 • Obsah
  4gon Vypočítejte obsah čtyřúhelníku, jehož dvě a dvě strany jsou stejně dlouhé a rovnoběžné o délkách stran 11, 5, 11 a 5. Vnitřní úhly čtyřúhelníku jsou 45°, 135°,45°, 135°.
 • Úhly
  angles Vypočti: 127° 37' - 58° 48'
 • Nsd a nsn
  12 Vypočítej největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek čísel. a)16 a 18 b) 24 a 22 c) 45 a 60 d )36 a 30
 • Kolik 37
  car Kolik metrů ujede za sekundu auto, které jede po dálnici rychlostí 130km/h (použij trojčlenku)
 • Míse je
  cukriky Míse je 150 bonbónů. Ivan si vzal 7 třicetin, Karol 6 patnáctin a Tomáš 3 desetiny. Kolik bonbónů zůstalo v míse?
 • Záhrada
  plot Obdélníková záhrada má délku 139 m a šířku 106 m. Vypočítej, o kolik m2 se zmenší její plocha, pokud se ohradí okrasným plotem, který má šířku 30 cm.