Odečtěte 37721

Od součtu čísel 5 a 11 odečtěte číslo opačné k jejich rozdílu

Správná odpověď:

x =  10

Postup správného řešení:

s=5+11=16 r=511=6 o=r=(6)=6  x=so=166=10Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Petr Novotňák
Zdá se mi, že zadání je dost zmatečné.
Od "součtu čísel 5 a 11" odečtěte číslo opačné k jejich rozdílu". Součet čísel je 16. Rozdíl čísel 5  a 11 je 6 případně -6. Opačné číslo k rozdílu je -6, tento rozdíl je potřeba odečíst. Tedy:
Tedy (5+11)-(-)*|11-5| =22

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: