Součin součtu a rozdílu

Vypočítejte součin součtu a rozdílu čísel -7 a -2.

Vaše odpověď:Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: