Celá čísla - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 80

 • Výraz
  numbers2_48 Vyhodnoťte výraz: -6-2 (4-8) -9
 • Výraz
  numbers_49 Vypočítejte: (-1)2 . 12 – 6 : 3 + (-3) . (-2) + 22 – (-3) . 2
 • Opačné čísla
  plus_minus K daným číslům určitě opačné čísla:
 • Součin součtu a rozdílu
  numbers2_26 Vypočítejte součin součtu a rozdílu čísel -7 a -2.
 • Číslo 15
  numbers_15 Které číslo je o 15 menší (větší) než jeho polovina?
 • Dělitelnost
  divisibility Je číslo 237610 dělitelné číslem 5?
 • Trojice
  3Soldiers 67 dětí se seřadilo do trojic. Kolik dětí nevytvořilo trojici?
 • Jednoduchá rovnice 3
  eq222_33 Rěšte rovnici: 3968-x=3179
 • Otec a syn
  father_son Otec se synem mají spolu 82 let. Syn je o 21 let mladší než otec. Kolik let má syn?
 • Celé čísla
  calculator_mechanical Může být součet dvou celých čísel menší než jejich rozdíl?
 • Jogurt
  jogurt Na platu je 35 jogurtů. Kolik celých plat musí jídelna objednat, když má 886 strávníků?
 • Zaokrouhlování 2
  nice_circles Zaokrouhlete následující záporné číslo: -143.021
 • Najděte 2
  number_line_8 Najděte tři po sobě jdoucí celá čísla, jejichž součet je -693.
 • Gauss
  kfgauss Pomozte malému K.F. Gaussovi spočítat všechna celá čísla od 1 do 120.
 • Čísla
  number_line Najděte na číselné ose číslo, které má stejnou vzdálenost od čísel:
 • Kočky
  cats Dvě kočky chytili za dva dny dvě myši. Kolik myší chytí 12 koček za 12 dní?
 • Dvě celá čísla
  x-5-x-3-graph Dvě celá čísla a a b mají součin 36. Jaký je nejmenší možný součet a+b?
 • Tří čísla 6
  numbers2_49 Součet tří po sobě následujících celých čísel se rovná trojnásobku prostředního čísla. Určete tato čísla.
 • Dvě čísla 8
  number_line_14 Rozdíl dvou čísel je -85. Jejich součet je 89. Urči tato čísla.
 • Číslo
  fractions_1 Vypočítejte číslo, které po vydělení 34 dává podíl 10 a zbytek 25.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.