Vypočtěte 15

Vypočtěte součin součtu a rozdílu čísel odmocnina 5 a odmocnina 3 ( v tomto pořadí)

Správná odpověď:

x =  2

Postup správného řešení:

s=5+33,9681 r=530,504  x=s r=3,9681 0,504=2  (a+b)(ab)=a2b2 (5+3)(53)=53=2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: