Výrazy se zátvorky

Vypočtěte:
a) 23 - [2,6 + (6 - 9) - 4,52]
b] 12,25 + 2 [2,7 - (-0,5 + 0,3 * 0,6)]

Správná odpověď:

a =  27,92
b =  18,29

Postup správného řešení:

a=23(2,6+(69)4,52)=27,92
b=12,25+2 (2,7(0,5+0,3 0,6))=18,29Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: