Výrazy se zátvorky

Vypočtěte:
a) 23 - [2,6 + (6 - 9) - 4,52]
b] 12,25 + 2 [2,7 - (-0,5 + 0,3 * 0,6)]

Vaše odpověď:Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: