Vypočti výrazy

Vypočti:
a/2 + 3*4 - 5*4 + 3
b/2 + 3*(4 - 5)*(4 + 3)
c/2 + [3*4 - (5*4 + 3)]
d/{2 + [3*(4 - 5)]*4} + 3
e/2 + {3* [4 - 5*(4 + 3)]}

Správná odpověď:

a =  -3
b =  -19
c =  -9
d =  -7
e =  -91

Postup správného řešení:

a=2+3 45 4+3=3
b=2+3 (45) (4+3)=19
c=2+(3 4(5 4+3))=9
d=(2+(3 (45)) 4)+3=7
e=2+(3 (45 (4+3)))=91Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Vyhodnoťte výrazy
  seq Pre premenné x=-8, y=12,z=-5 vyhodnoťte tieto dva matematické výrazy a = y-z b = z/(x-z)
 • Vyhodnoťte výrazy
  work Pre premenné x=8, y=12,z=-5 vyhodnoťte tieto dva matematické výrazy a = y-z b = z/(x-z)
 • Výpočty
  numbers Zlomky: 14/17 . 34/56 + 6/9 + 10/13 : 5/26 = 10/16 - ¼ + 15/18 : 5/9 = ¾ . (25/42 - 3/7) +16/21 : 4/7 = 2. Celá čísla: (-12) + (-6). (-2) - (-14) : 2 = 35 : (-5) + (-12) . 2 + (-6) = 42 : (-3) . (-5) - (-12)+ (-16) =
 • Nádoby
  nadoby Máme nádobu o obsahu 7litru,5litru a 2litry. Největší nádoba je naplněná tekutinou, ostatní jsou prázdné. Dokážeš pouze přeléváním získat 5litru a dvakrát po jednom litru tekutiny? Na kolik přelití to jde?
 • Číselný had
  snakes-numeric Vytvoř z rovnice číselného hada a vyřeš: 2x - 5 = 7 4x+1/3 = 7 3(x-2)+4 = 7
 • Výrazy
  primefactor2 Urči hodnotu následujících výrazů: a) (23-25)·(4-5) b) (97-123):(18+8)
 • Řešení rovnice
  rovnice x+6/6 -x-3/3=3/4
 • Vypočti 2
  circle_axes Vypočti obvod kruhu, je-li jeho obsah S = 2119,5 cm2.
 • Rovnice 25
  eq222 Řešte rovnice: (3n-3) / 3= (9+2n) / 2 2x/4 - 3 = 1/2x + 1
 • Výsledek 2
  mixed_fractions Výsledek násobení dvou zlomků je 9 3/5. Pokud je jeden ze zlomků 9 3/7, najděte druhý zlomek.
 • Buchty 3
  buchty Dva Honzové měli buchty. První 6, druhý 4. Rozdělili se s babičkou tak, že měli všichni stejně. Babička jim dala 5 jablek. První chtěl 3, druhému dát 2. Druhý to chtěl naopak Babička doporučila rozdělit v poměru 4:1. Co je správně a proč?
 • Rovnice
  eq Řeš rovnici a proveď zkoušku: 1,4x - 3/2 + x - 9,8 = x + 0,4/3 - 7 + 1,6/6
 • Rovnice
  num x-2/x-1 -2 =x+1/x-2
 • Zlomky
  fractions Uspořádej zlomky vzestupně: 7/9, 5/6, 2/3, 11/12, 3/4; Výsledne poradie zapíš ako 5ciferné číslo, číslice = pořadí.
 • Telegrafní sloup
  tlf_pillar Telegrafní sloup je podepřen vzpěrou dlohou 4 m ve 3/4 své výšky, jejíž konec je od paty sloupu vzdálen 2,5m. Vypočítejte výšku telegrafního sloupu.
 • Zahrada
  plot Plot kolem obdélníkové zahrady měří 264 2/3m. Délka zahrady je 79 1/4 m. Jak široká je zahrada.
 • C – I – 3 MO 2018
  olympics Nechť a, b, c jsou kladná reálná čísla, jejichž součet je 3, a každé z nich je nejvýše 2. Dokažte, že platí nerovnost: a2 + b2 + c2 + 3abc < 9