Deset členů

Součet prvních 10 členů aritmetické posloupnosti je 120. Jaký bude součet, pokud diference zmenší o 2?

Správná odpověď:

s2 =  30

Postup správného řešení:

s1=120 n=10  s1=a1+a2+a3++an  d2=d12  s1=10/2 (a1+a1+9 d1)=10 a1+45 d1=120 s2=10/2 [a1+a1+9 (d12)] s2=10 a1+45 d15 9 2  s2=s15 9 2=1205 9 2=30Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
#
Žák
s1 = 10/2*(a1 + a1 + 9*d) = 10*a1 + 45*d = 120
s2 = 10/2*[a1 + a1 + 9*(d-2)] = 10*a1 + 45*d - 5*9*2 = 120 - 90 = 30

avatar

Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem aritmetického průměru?
Hledáte statistickou kalkulačku?

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady:

 • Posloupnost A
  matematika_icon Napište prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 22, d=2.
 • Jaký je
  seq_sum Jaký je 10. člen aritmetické posloupnosti, pokud x1 = 4 a d = 5?
 • Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti a13=-80, d=-7
 • Posloupnost
  seq Zapište prvních 10 členů této posloupnosti: a1 = -8 a2 = 0 an+2 = an+1 +2 an
 • AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -5, a109 = 518 . a) Určete hodnotu členu a104 b) Určete součet 109 členů.
 • Součet všech členů
  seq_sum Kolik čísel třeba vložit mezi čísla 1 a 25 aby všechna čísla tvořily konečnou aritmetickou posloupnost a aby součet všech členů této skupiny byl 117?
 • Je dána
  sequence_geo Je dána posloupnost, jejíž první tři členy jsou a1= 70, a2=64, a3=58. 1, rozhodnete, zda se jedna o aritmetickou či geometrickou posloupnost a podle toho určete hodnotu d respektive q. 2, určete hodnotu patnáctého členů posloupnosti. 3, určete, kolikátý č
 • Diference
  delta Vypočítejte diferenci aritmetické posloupnosti tak pro součet jejích prvních 17 členů platí: Sn = 5610 a první člen je a1 = 18.
 • Posloupnost
  Quadratic_equation V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=2304, d=2, an=95 Vypočítejte a1 a n.
 • AP vloženie
  series Mezi čísla 8 a 20 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 196.
 • Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 • 5 členů
  exponentialFexsDecay Určete součet GP 30, 6, 1,2, jen prvních 5 členů. Jaký je součet všech členů (do nekonečna)?
 • Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 • Statistika
  lines_globe Součet všech odchylek od aritmetického průměru číselné řady 4, 6, 51, 77, 90, 93, 95, 109, 113, 117 je:
 • Soustava 4R
  matrix Řešte soustavu rovnic o čtyřech neznámých: 2a+2b-c+d=4 4a+3b-c+2d=6 8a+5b-3c+4d=12 3a+3b-2c+2d=6
 • GP - 10 členů
  sequence_geo Geometrická posloupnost má 10 členů. Poslední dva členy jsou 2 a -1. Kolikátý člen je -1/16?
 • Součet členů
  seq Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?