Posloupnost 3

Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38

Správná odpověď:

a1 =  10
a2 =  14
a3 =  18
a4 =  22
a5 =  26
a6 =  30

Postup správného řešení:

14=a1+(21)d 38=a1+(81)d  d=4 a1=10 
a2=a1+4=14
a3=a2+4=18
a4=a3+4=22
a5=a4+4=26
a6=a5+4=30



Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.






avatar




K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 • Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti a13=-80, d=-7
 • Posloupnost A
  matematika_icon Napište prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 22, d=2.
 • AP 6
  progression_ao Vypočítejte prvních 5 členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 • Funkce - posloupnost
  schody Napište prvních pět členů posloupnosti a_n =(3n - (-1)^n) +2
 • 5 členů
  pst3 Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 • Posloupnost
  seq Zapište prvních 10 členů této posloupnosti: a1 = -8 a2 = 0 an+2 = an+1 +2 an
 • Je dána
  sequence_geo Je dána posloupnost, jejíž první tři členy jsou a1= 70, a2=64, a3=58. 1, rozhodnete, zda se jedna o aritmetickou či geometrickou posloupnost a podle toho určete hodnotu d respektive q. 2, určete hodnotu patnáctého členů posloupnosti. 3, určete, kolikátý č
 • Diference
  delta Vypočítejte diferenci aritmetické posloupnosti tak pro součet jejích prvních 17 členů platí: Sn = 5610 a první člen je a1 = 18.
 • Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 12 a 81 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 1674.
 • AP vloženie
  series Mezi čísla 8 a 20 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 196.
 • Osm členů
  fn Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2
 • Deset členů
  seq_sum Součet prvních 10 členů aritmetické posloupnosti je 120. Jaký bude součet, pokud diference zmenší o 2?
 • AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -5, a109 = 518 . a) Určete hodnotu členu a104 b) Určete součet 109 členů.
 • V aritmetické
  sequence_geo V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=222, n=12, a1=2. Určete d, a12.
 • GP tři členy
  progression_ao Druhý a třetí člen geometrické posloupnosti jsou 24 a 12 (c +1) v tomto pořadí. Za předpokladu, že součet prvních tří členů posloupnosti je 76, určitě hodnotu c.
 • Součet členů
  seq Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?