Posloupnost

Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.

Správná odpověď:

a1 =  -3
a2 =  3
a3 =  9
a4 =  15
a5 =  21
a6 =  27
a7 =  33

Postup správného řešení:

a1=3
a2=a1+6=3
a3=a2+6=9
a4=a3+6=15
a5=a4+6=21
a6=a5+6=27
a7=a6+6=33Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


Zobrazuji 1 komentář:
#
David Bílek
jak ja zpočýtat toto?

avatar

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti a13=-80, d=-7
 • Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 • Posloupnost A
  matematika_icon Napište prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 22, d=2.
 • AP 6
  progression_ao Vypočítejte prvních 5 členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 • 5 členů
  pst3 Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 • Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetické posloupnosti je a1=-3, d=4. Kolikáty člen je roven čísli 257?
 • Diference
  delta Vypočítejte diferenci aritmetické posloupnosti tak pro součet jejích prvních 17 členů platí: Sn = 5610 a první člen je a1 = 18.
 • Posloupnost
  seq Zapište prvních 10 členů této posloupnosti: a1 = -8 a2 = 0 an+2 = an+1 +2 an
 • Funkce - posloupnost
  schody Napište prvních pět členů posloupnosti a_n =(3n - (-1)^n) +2
 • Posloupnost
  Quadratic_equation V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=2304, d=2, an=95 Vypočítejte a1 a n.
 • Součet členů
  seq Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?
 • Pátý člen
  arithmet_seq Určete pátý člen aritmetické posloupnosti, pokud součet druhého a pátého člena se rovná 73, a d = 7.
 • AP - lehký
  sigma Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 • Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 12 a 81 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 1674.
 • AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -5, a109 = 518 . a) Určete hodnotu členu a104 b) Určete součet 109 členů.
 • Deset členů
  seq_sum Součet prvních 10 členů aritmetické posloupnosti je 120. Jaký bude součet, pokud diference zmenší o 2?
 • Je dána
  sequence_geo Je dána posloupnost, jejíž první tři členy jsou a1= 70, a2=64, a3=58. 1, rozhodnete, zda se jedna o aritmetickou či geometrickou posloupnost a podle toho určete hodnotu d respektive q. 2, určete hodnotu patnáctého členů posloupnosti. 3, určete, kolikátý č