Posloupnost

Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.

Výsledek

a1 =  -3
a2 =  3
a3 =  9
a4 =  15
a5 =  21
a6 =  27
a7 =  33

Řešení:

a1=3a_1 = -3
a2=a1+6=3a_2 = a_1+6 = 3
a3=a2+6=9a_3 = a_2+6 = 9
a4=a3+6=15a_4 = a_3+6 = 15
a5=a4+6=21a_5 = a_4+6 = 21
a6=a5+6=27a_6 = a_5+6 = 27
a7=a6+6=33a_7 = a_6+6 = 33Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 1 komentář:
#
David Bílek
jak ja zpočýtat toto?

avatar

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1
 2. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 3. Strom
  tree_1 Určitý druh stromu roste v průměru o 0,5 cm za týden. Napište rovnici pro sekvenci-posloupnost, která představuje týdenní výši tohoto stromu v centimetrech, pokud se měření začalo, když měl strom 200 centimetrů.
 4. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 5. Posloupnost
  seq_1 Zapište prvních 10 členů této posloupnosti: a1 = -8 a2 = 0 an+2 = an+1 +2 an
 6. Součet členů
  seq_5 Jaký je součet prvních dvou členů AP, pokud d = -4,3 a a3 = 7,5 ?
 7. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 9 a 85 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 799.
 8. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 9. Řada
  fib Vašim úkolem je vyjádřit součet následující aritmetické řady pro n=14: S(n) = 11 + 13 + 15 + 17 + ... + 2n+9 + 2n+11
 10. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 11. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 12. AP - ľahký 2
  progression_1 Určte prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d =3.
 13. Soustava rovnic
  linsys Řešte následující soustavu rovnic o třech neznámých 3x+2y+3z=110 5x-y-4z=0 2x-3y+z=0
 14. Eliminační metoda
  rovnice_1 Řešte soustavu lineárních rovnic eliminační metodou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 15. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 16. Chlapec 3
  vozik Chlapec tlačí vozík silou F1=20N. Vozík působí na chlapce silou F2. Jak velká je tato síla?
 17. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů: