Postupnosť

Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6

Správny výsledok:

a1 =  -3
a2 =  3
a3 =  9
a4 =  15
a5 =  21
a6 =  27
a7 =  33

Riešenie:

a1=3
a2=a1+6=3
a3=a2+6=9
a4=a3+6=15
a5=a4+6=21
a6=a5+6=27
a7=a6+6=33Budeme veľmi radi, ak náhodou nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 • Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 • Strom
  tree_1 Určitý druh stromu rastie v priemere o 0,5 cm za týždeň. Napíšte rovnicu pre sekvenciu-postupnosť, ktorá predstavuje týždenné výšku tohto stromu v centimetroch, ak sa meranie začalo, keď mal strom 200 centimetrov.
 • AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 • AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 • Postupnosť
  seq_1 Zapíšte prvých 6 členov tejto postupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 • AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 • Suma členov
  seq_5 Aký je súčet prvých dvoch členov AP, ak d=-4,3, a3=7,5 ?
 • Aritmetická 3
  plus2 Určite prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d=7.
 • AP - d a a1
  seq_2 Vypočítajte hodnotu prvého člena a diferenciu aritmetickej postupnosti a1+a7=42 a10-a3=21
 • AP - deset členů
  progression_1 Určete prvních deset členů posloupnosti, pokud a11 = 132, d = 3.
 • Sedadlá
  divadlo_2 Sedadlá v športovej hale sú uložené tak, že v každom nasledujúcom rade je o 5 sedadiel viac. V prvom rade je 10 sedadiel. Koľko sedadiel je: a) v ôsmom rade b) v osemnástom rade
 • Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 • AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 • Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.
 • Aritmetická - ľahké
  seq_4 Určte diferenciu AP a doplňte tretí člen: 7; 3,6;. ..
 • AP 5
  postupnost1_1 Určte druhý člen a diferenciu AP, ak a3=5,a a1+a3=16.