Postupnosť

Napíšte prvých 7 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-3, d=6

Správny výsledok:

a1 =  -3
a2 =  3
a3 =  9
a4 =  15
a5 =  21
a6 =  27
a7 =  33

Riešenie:

a1=3
a2=a1+6=3
a3=a2+6=9
a4=a3+6=15
a5=a4+6=21
a6=a5+6=27
a7=a6+6=33Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade alebo nepresnosť a nám ju prosím pošlete. Ďakujeme!Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady:

 • Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 • Postupnosť 3
  75 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a4=-35, a11=-105.
 • Aritmetická 3
  plus2 Určite prvých desať členov postupnosti, ak a11=132, d=7.
 • AP - členy
  AP_series Urči prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak a6=-42, d=-7
 • Desať členov
  matematika_icon Napíšte prvých desať členov postupnosti, ak a11=22, d=2.
 • AP 6
  progression_ao Vypočítajte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak je dané: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 • 5 členov
  pst3.JPG Napíšte prvých 5 členov geometrickej postupnosti a určite, či je rastúca/klesajúca: a1 = 3 q = -2
 • Postupnosť
  seq_1 Zapíšte prvých 6 členov tejto postupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 • Sedem statočných členov
  7seven Urči prvých sedem členov postupnosti, ak a8=12, d=1
 • Diferencia
  delta Vypočítajte diferenciu aritmetickej postupnosti d, ak pre súčet jej prvých 19 členov platí: Sn= 8075 a prvý člen je a1 = 20
 • Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetickej postupnosti je a1=-1, d=4. Koľký člen je rovný číslu 203?
 • Suma členov
  seq_5 Aký je súčet prvých dvoch členov AP, ak d=-4,3, a3=7,5 ?
 • Postupnosť
  Quadratic_equation V aritmetickej postupnosti je dané: Sn=2304, d=2, an=95 Vypočítajte a1 a n.
 • AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 • AP - 5
  seq Určte prvých dvanásť členov postupnosti, ak a13=95, d=17
 • AP postupnosť
  AP V aritmetickej postupnosti je daná diferencia d = -3, a71 = 455. a) Určte hodnotu člena a62 b) Určte súčet 71 členov.
 • Aritmetická
  sunflower Medzi čísla 1 a 53 vložte toľko členov aritmetickej postupnosti, aby ich súčet bol 702.