Aritmetická postupnosť - príklady

Aritmetická postupnosť je postupnosť čísel, s rovnakým rozdielom (diferenciou) akýchkoľvek dvoch po sebe nasledujúcich členov.

Vzorec pre n-tého člena je:
an=a1+(n1)d

Súčet n členov AP

sn=n2a1+an

Počet nájdených príkladov: 231


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.
Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.