Sústava rovníc + aritmetická postupnosť - príklady a úlohy

Počet nájdených príkladov: 20

 • Harry 2
  Harry Thomson kúpil veľký pozemok v tvare obdĺžnika s obvodom 90 metrov. Rozdelil ho na tri obdĺžnikové parcely. Kratšiu stranu majú všetky tri parcely rovnako dlhú, ich dlhšie strany sú tri za sebou idúce prirodzené čísla. Zisti rozmery každej parcely a
 • Strany
  Strany pravouhlého trojuholníka tvoria aritmetickú postupnosť. Prepona má dĺžku 24 cm. Urči zostávajúce strany trojuholníka.
 • Tri čísla 8
  Tri čísla, ktoré tvoria aritmetickú postupnosť, majú súčet 30. Ak odčítame od prvého 5, od druhého 4 a tretie ponecháme, dostaneme geometrickú postupnosť. Urči členy AP aj GP.
 • Veky štyroch synov
  Veky štyroch synov tvoria aritmetickú postupnosť ich súčet udáva práve dnes vek otca. Za tri roky bude vek otca daný súčtom veku tri najstarších synov a za ďalšie dva roky a tri mesiace bude vek otca daný súčtom veku tri najmladších synov. Aké sú dnes vek
 • Aritmetická postupnosť
  Dĺžky strán pravouhlého trojuholníka s dlhšou odvesnou 12 cm tvoria aritmetickú postupnosť. Obsah trojuholníka je?
 • Dĺžky strán
  Dĺžky strán pravouhlého trojuholníka tvoria aritmeticku postupnost, dlhšia odvesna má 24 cm, aký je jeho obvod a obsah?
 • AP - d a a1
  Vypočítajte hodnotu prvého člena a diferenciu aritmetickej postupnosti a1+a7=42 a10-a3=21
 • Aritmetická postupnosť 2
  Určte diferenciu a prvý člen AP, ak a3+a4=48, a7=80.
 • Neparné čísla
  Súčet štyroch po sebe idúcich neparných čísel je 1048. Určite tieto čísla...
 • Aritmetická postupnosť 2
  V AP platí: 5a2+7a5=90 s3=12 vypočítaj prvý člen a=? a diferenciu d=?
 • Sú párne
  Súčet štyroch po sebe idúcich párnych čísel je 92. Určte tieto čísla.
 • Najmenší uhol
  Určte veľkosť najmenšieho vnútorného uhla pravouhlého trojuholníka, ktorého veľkosti strán tvorí po sebe idúce členy aritmetickej postupnosti.
 • AP - uhly
  Určte veľkosť najmenšieho vnútorného uhla pravouhlého trojuholníka, ktorého veľkosti uhlov tvoria po sebe idúce členy aritmetickej postupnosti.
 • Čokoládková pyramída
  Kolko čokoládok je v 3.regáli, ak v 8.regáli je 41 čokoládok a v každom ďalšom regáli je o 7 čokoládok viacej ako v predchádzajúcom regáli.
 • Olympiáda MO
  Piatim úspešným riešiteľom olympiády máme rozdeliť čiastku 1200 eur tak, aby druhý a každý nasledujúci dostal o 50 eur menej ako predchádzajúci. Koľko eur dostal každý?
 • AP 6
  Vypočítajte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti, ak je dané: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 • Tri čísla
  Súčet troch po sebe idúcich celých čísel je 2016. Ktoré čísla to sú?
 • AP - základy
  Určte prvý člen a diferenciu ak platí: a3-a5=24 a4-2a5=61
 • Uhly v trojuholníku
  Uhly v trojuholníku ABC tvoria aritmetickú postupnosť, pričom najväčší uhol má veľkosť γ=66°. Aké veľké sú ostatné uhly v trojuholníku?
 • Postupnosť
  V aritmetickej postupnosti je dané: Sn=2304, d=2, an=95 Vypočítajte a1 a n.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc? Sústava rovníc - príklady. Aritmetická postupnosť - príklady.