Tri čísla 8

Tri čísla, ktoré tvoria aritmetickú postupnosť, majú súčet 30. Ak odčítame od prvého 5, od druhého 4 a tretie ponecháme, dostaneme geometrickú postupnosť. Urči členy AP aj GP.

Správna odpoveď:

a1 =  8
b1 =  10
c1 =  12
a2 =  17
b2 =  10
c2 =  3
g1 =  3
g2 =  6
g3 =  12
k1 =  12
k2 =  6
k3 =  3

Postup správneho riešenia:

a+b+c=30 b=a+d c=b+d q (a5) = (b4) q (b4) = c  3a + 3d =30 a = (303d)/3 = 10d  b = a+d = 10d+d b=10 c=10+d  q (10d5) = 6 q 6 = 10+d  (5d)/6=6/(10+d)=53=0,6  (5d) (10+d)=6 6  (5d) (10+d)=6 6 d25d+14=0 d2+5d14=0  a=1;b=5;c=14 D=b24ac=5241(14)=81 D>0  d1,2=2ab±D=25±81 d1,2=25±9 d1,2=2,5±4,5 d1=2 d2=7  a1=bd1=102=8

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .

b1=b=10
c1=b+d1=10+2=12
a2=bd2=10(7)=17
b2=b=10
c2=b+d2=10+(7)=3
g1=a15=85=3
g2=b4=104=6
g3=c1=12
k1=a25=175=12
k2=b4=104=6
k3=c2=3   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  Q1=g2/g1=6/3=2 Q11=g3/g2=12/6=2  Q2=k2/k1=6/12=21=0,5 Q22=k3/k2=3/6=21=0,5Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom aritmetického priemeru?
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: