Geometrickej 9291

Ak je súčet štyroch po sebe idúcich členov geometrickej progresie 80 a aritmetický priemer druhého a štvrtého člena je 30, nájdete tieto členy?

Správna odpoveď:

a =  2
b =  6
c =  18
d =  54

Postup správneho riešenia:

a+b+c+d=80 (b+d)/2 = 30 b = qa c = qb d = qc  a+c + 2 30 = 80 a+c = 20  a + aq2 = 20  a(1+q2) = 20 qa(1+q2) = 60 q=60/20=3  a=1+q220=1+3220=2
b=q a=3 2=6
c=q b=3 6=18
d=q c=3 18=54Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: