Neparné čísla

Súčet štyroch po sebe idúcich neparných čísel je 1048. Určite tieto čísla...

Správna odpoveď:

a =  259
b =  261
c =  263
d =  265

Postup správneho riešenia:


a+b+c+d=1048
b=a+2
c=b+2
d=c+2

a+b+c+d = 1048
a-b = -2
b-c = -2
c-d = -2

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c+d = 1048
-2b-c-d = -1050
b-c = -2
c-d = -2

Riadok 3 - 1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c+d = 1048
-2b-c-d = -1050
-1,5c-0,5d = -527
c-d = -2

Riadok 4 - 1/-1,5 · Riadok 3 → Riadok 4
a+b+c+d = 1048
-2b-c-d = -1050
-1,5c-0,5d = -527
-1,3333d = -353,3333


d = -353,33333333/-1,33333333 = 265
c = -527+0,5d/-1,5 = -527+0,5 · 265/-1,5 = 263
b = -1050+c+d/-2 = -1050+263+265/-2 = 261
a = 1048-b-c-d = 1048-261-263-265 = 259

a = 259
b = 261
c = 263
d = 265

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: