Sú párne

Súčet štyroch po sebe idúcich párnych čísel je 92. Určte tieto čísla.

Správna odpoveď:

a =  20
b =  22
c =  24
d =  26

Postup správneho riešenia:


a+b+c+d=92
b=a+2
c=b+2
d=c+2

a+b+c+d = 92
a-b = -2
b-c = -2
c-d = -2

Riadok 2 - Riadok 1 → Riadok 2
a+b+c+d = 92
-2b-c-d = -94
b-c = -2
c-d = -2

Riadok 3 - 1/-2 · Riadok 2 → Riadok 3
a+b+c+d = 92
-2b-c-d = -94
-1.5c-0.5d = -49
c-d = -2

Riadok 4 - 1/-1.5 · Riadok 3 → Riadok 4
a+b+c+d = 92
-2b-c-d = -94
-1.5c-0.5d = -49
-1.3333d = -34.6667


d = -34.66666667/-1.33333333 = 26
c = -49+0.5d/-1.5 = -49+0.5 · 26/-1.5 = 24
b = -94+c+d/-2 = -94+24+26/-2 = 22
a = 92-b-c-d = 92-22-24-26 = 20

a = 20
b = 22
c = 24
d = 26

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: