Sú párne

Súčet štyroch po sebe idúcich párnych čísel je 92. Určte tieto čísla.

Správna odpoveď:

a =  20
b =  22
c =  24
d =  26

Postup správneho riešenia:

a+(a+2)+(a+4)+(a+6)=92  4a=80  a=480=20  a=20
b=a+2=20+2=22
c=b+2=22+2=24
d=c+2=24+2=26   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  s=a+b+c+d=20+22+24+26=92Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: