Nasledujúce 68154

Určite skupinu čísel, pre, než platia nasledujúce vzťahy:
a) Súčet hľadaných troch po sebe idúcich párnych čísel je rovný 978.
b) Súčet hľadaných štyroch po sebe idúcich nepárnych čísel je rovný 312.

Správna odpoveď:

a =  324
b =  326
c =  328
x =  75
y =  77
z =  79
w =  81

Postup správneho riešenia:

a+(a+2)+(a+4)=978  3a=972  a=3972=324  a=324
b=a+2=324+2=326
c=b+2=326+2=328
x+(x+2)+(x+4)+(x+6)=312  4x=300  x=4300=75  x=75
y=x+2=75+2=77
z=y+2=77+2=79
w=z+2=79+2=81Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: