Určete 36

Určete skupinu čísel, pro, než platí následující vztahy:
a) Součet hledaných tří po sobě jdoucích sudých čísel je roven 978.
b) Součet hledaných čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je roven 312.

Správná odpověď:

a =  324
b =  326
c =  328
x =  75
y =  77
z =  79
w =  81

Postup správného řešení:

a+(a+2)+(a+4)=978  3a=972  a=3972=324  a=324
b=a+2=324+2=326
c=b+2=326+2=328
x+(x+2)+(x+4)+(x+6)=312  4x=300  x=4300=75  x=75
y=x+2=75+2=77
z=y+2=77+2=79
w=z+2=79+2=81Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: