Sudá / lichá čísla

a / Pomocí proměnné n zapište dvě za sebou následující sudá čísla.
b / Součet tří po sobě jdoucích lichých čísel je 333. Které jsou to čísla?

Správná odpověď:

a =  109
b =  111
c =  113

Postup správného řešení:

a)2n,2(n+1)  2n+1+2n+3+2n+5=333 6n=324 n=324/6=54 a=2 n+1=2 54+1=109
b=a+2=111
c=a+4=113Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Součet 21
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Liché čísla
  1234 Součet čtyř za sebou jdoucích lichých čísel je 240. Ktérá to jsou čísla?
 • Určete 5
  numberline Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.
 • Součet
  numbers Součet sedmi za sebou jdoucích lichých přirozených čísel je 119. Urči nejmenší z nich.
 • Zbytky
  dividing Daná je množina čísel { 170; 244; 299; 333; 351; 391; 423; 644 }. Dělte tato čísla číslem 66. Určete množinu zbytků a jako výsledek udejte součet těchto zbytků.
 • Součet 33
  numbers Součet dvou za sebou jdoucích přirozených čísel, z nichž větší je 4x se rovná číslu 55. Určete číslo x.
 • Liché čísla
  friends4 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Součet 35
  numbers Součet tří přirozených čísel, ze kterých je každé následující o 5 větší než předcházející, je 204. Která jsou to čísla?
 • Součet 20
  seq Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • Sudá čísla
  numbers Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 92. Urči tato čísla.
 • Součin
  floring Součin dvou po sobě jdoucích lichých čísel je 8463. Které jsou to čísla?
 • Tři listy
  books Z knihy vypadli tři za sebou následující listy. Součet čísel na stranách vypadnutých listů je 273. Jaké číslo má poslední strana vypadnutých listů?
 • Urči tři
  numbers2 Urči tři po sobě následující přirozená čísla, jejichž součet je 66.
 • Pět po
  sumiac Pět po sobě jdoucích čísel dá součet 220 . Určete nejmenší z nich .
 • Jaroslav
  eq222 Jaroslav s dědečkem často hrál matematické hry. Dědeček mu zadal následující hádanku: Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 116. Jaké to jsou?
 • Součet 10
  eq222 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla