Párne / nepárne

a/ Pomocou premennej n zapíšte dve za sebou nasledujúce párne čísla.
b/ Súčet troch po sebe idúcich nepárnych čísel je 333. Ktoré sú to čísla?

Správna odpoveď:

a =  109
b =  111
c =  113

Postup správneho riešenia:

a)2n,2(n+1)  2n+1+2n+3+2n+5=333 6n=324 n=324/6=54 a=2 n+1=2 54+1=109
b=a+2=111
c=a+4=113Budeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade alebo nepresnosť a nám ju prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 1 komentár:
#
Žiak
Je to super ale ja som chcela prikladi a odpovede dakujem za pochopenie dakujem a este raz prepacte mi to ????

1 rok  1 Like
avatar

Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Súčet 40
  numbers Súčet troch za sebou idúcich nepárnych čísel je 183. Aké je najväčšie z nich?
 • Neparné čísla
  friends4 Súčet štyroch po sebe idúcich neparných čísel je 1048. Určite tieto čísla...
 • Súčet 32
  eq1 Súčet piatich po sebe idúcich nepárnych čísel je 75. Zisti, súčet druhého a štvrtého z nich.
 • Zvyšky
  dividing Daná je množina čísel { 170; 244; 299; 333; 351; 391; 423; 644 }. Deľte tieto čísla číslom 66. Určite množinu zvyškou a ako výsledok udajte súčet týchto zvyškov.
 • Súčet 34
  numbers Súčet siedmich za sebou idúcich nepárnych prirodzených čísel je 119. Urči najmenšie z nich.
 • Súčet 31
  numbers Súčet troch po sebe idúcich prirodzených čísel je 864. Urči najmenšie z nich.
 • Súčet 39
  numbers Súčet dvoch za sebou idúcich nepárnych čísel je 184. Ktoré sú to čísla?
 • Súčet 30
  numbers Súčet ôsmich za sebou idúcich párnych prirodzených čísel je 1 688. Urči najväčšie z čísel
 • Sú párne
  numbers Súčet štyroch po sebe idúcich párnych čísel je 92. Určte tieto čísla.
 • Číslo 30
  arithmet_seq Číslo 2010 môžeme zapísať ako súčet 3 po sebe idúcich prirodzených čísel. Určte aritmetický priemer týchto čísel.
 • Súčet 25
  numbers Súčet troch prirodzených čísel, z ktorých každé následujúce je o 5 väčšie ako predchádzajúce, je 204. Ktoré sú to čísla?
 • Súčet
  seq Súčet štyroch po sebe nasledujúcich prirodzených čísel je 114. Určte ich.
 • Medzi dve
  exp_growth Medzi čísla 6 a 384 vložte niekoľko čísel tak, aby tvorili s danými číslami GP a aby ďalej platilo: a) súčet všetkých čísel je 510 A pre inú GP aby platilo: b) súčet vložených čísel je -132 (Ide o dve rôzne geometrické postupnosti, ale s rovnakými dvoma č
 • Tri čísla
  2016_hny Súčet troch po sebe idúcich celých čísel je 2016. Ktoré čísla to sú?
 • Trojnásobok
  eq222 Súčet dvoch po sebe idúcich prirodzených čísel a ich trojnásobku je 92. Určte tieto čísla.
 • Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 • Osemsten súčet
  8sten Na každej stene pravidelného osemstenu je napísané jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, pričom na rôznych stenách sú rôzne čísla. Pri každej steny Janko určil súčet čísla na nej napísaného s číslami troch susedných stien. Takto dostal osem súčtov, ktoré