Súčin

Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?

Správny výsledok:

x =  91
y =  93

Riešenie:

xy=8463 y=x+2 x>0  x(x+2)=8463 x2+2x8463=0 x1,2=b±D2a=2±338562 x1,2=2±1842 x1,2=1±92 x1=91 x2=93;x>0 x=91xy = 8463 \ \\ y = x+2 \ \\ x>0 \ \\ \ \\ x(x+2)= 8463 \ \\ x^2 +2x - 8463 =0 \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ -2 \pm \sqrt{ 33856 } }{ 2 } \ \\ x_{1,2} = \dfrac{ -2 \pm 184 }{ 2 } \ \\ x_{1,2} = -1 \pm 92 \ \\ x_{1} = 91 \ \\ x_{2} = -93 ; x>0 \ \\ x = 91
y=x+2=93y = x+ 2 = 93Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!

Napíšte nám prosím svoj komentár ku úlohe - postrehy, myšlienku alebo sa niečo opýtajte. Ďakujeme že si takto pomáhame navzájom - žiaci, študenti, učitelia, rodičia a tvorcovia príkladov.

Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Šťastné číslo
  numbers_43 Filip vynásobil číslo 4 dvakrát po sebe svojím šťastným číslom. K výsledku ešte pripočítal 4 a dostal výsledok 200. Ktoré je Filipovo šťastné číslo?
 • Družstvá
  football_team Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť 16 hráčov na dve 8 členné družstvá?
 • Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 • Narodeniny
  bonbons_1 V triede rozdávajú žiaci vždy o svojich narodeninách spolužiakom cukríky. Oslávenec dá vždy každému po jednom cukríka, sebe nedáva. Za rok sa v triede rozdalo celkom 650 cukríkov. Koľko žiakov je v triede? (Poznámka: Všetci žiaci triedy mali narodeniny v
 • Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 • Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 • Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 • Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 • Kvadratická rovnica
  parabola_1 Riešte kvadratickú rovnicu: 2x2-58x+396=0
 • Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 • Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a11=-14, d=-1
 • Jablká
  apples_4 Koľko jabĺk je v piatom a v ôsmom košíku, ak v prvom je 5 jabĺk a v každom ďalšom je o 11 jabĺk viac ako v predchádzajucom?
 • Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 600-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 • Aritmetická - ľahké
  seq_4 Určte diferenciu AP a doplňte tretí člen: 7; 3,6;. ..
 • Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 225?
 • Akcia 2
  sale_7 V obchode predávajú 3 druhy koláčov: makový, tvarohový, lekvárový. Všetky stoja rovnako. Od včera platí nasledujúca ponuka: Ak si kúpite ľubovolných 8 takýchto koláčov, zaplatíte len za 5. O koľko percent menej zaplatím teraz za 8 takýchto koláčov?