Súčin

Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?

Správna odpoveď:

x =  91
y =  93

Postup správneho riešenia:

xy=8463 y=x+2 x>0  x(x+2)=8463 x2+2x8463=0 x1,2=2ab±D=22±33856 x1,2=22±184 x1,2=1±92 x1=91 x2=93;x>0 x=91
y=x+2=93Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: