Nepárnych 8004

Súčet piatich po sebe idúcich nepárnych čísel je 35. Ktoré sú to čísla?

Správna odpoveď:

a =  3
b =  5
c =  7
d =  9
e =  11

Postup správneho riešenia:

a+(a+2)+(a+4)+(a+6)+(a+8)=35  5a=15  a=515=3  a=3
b=a+2=3+2=5
c=a+4=3+4=7
d=a+6=3+6=9
e=a+8=3+8=11Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: