Součet

Součet sedmi za sebou jdoucích lichých přirozených čísel je 119. Urči nejmenší z nich.

Správná odpověď:

a =  11

Postup správného řešení:


a+(a+2)+(a+4)+(a+6)+(a+8)+(a+10)+(a+12)=119

7a = 77

a = 11

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Liché čísla
  1234 Součet čtyř za sebou jdoucích lichých čísel je 240. Ktérá to jsou čísla?
 • Součet 33
  numbers Součet dvou za sebou jdoucích přirozených čísel, z nichž větší je 4x se rovná číslu 55. Určete číslo x.
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.
 • Součin dvou
  numbers Součin dvou za sebou jdoucích přirozených čísel je o 46 menší než součin dalších dvou následujících přirozených čísel v řadě. Urči neznámá čísla.
 • Sudá / lichá čísla
  parne_neparne a / Pomocí proměnné n zapište dvě za sebou následující sudá čísla. b / Součet tří po sobě jdoucích lichých čísel je 333. Které jsou to čísla?
 • Součet 10
  eq222 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Liché čísla
  friends4 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Součet 21
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Urči nsn
  plusminus Urči nsn čtyř po sobě jdoucích přir. Čísel, jejichž součet je 42.
 • Součet 12
  numbers2 Součet čtyř po sobě následujících sudých čísel je roven 108. Kterému z čísel je roven nejmenší z těchto sčítanců?
 • Součet dvou čísel
  seq_sum Součet 17 různých přirozených čísel je 154. Určete součet dvou největších z nich.
 • Určete 5
  numberline Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Součet 20
  seq Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • Součet 26
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.
 • Součin
  multiplicationchart Součet i součin tří přirozených čísel je 6. Napište největší z nich.
 • Pět po
  sumiac Pět po sobě jdoucích čísel dá součet 220 . Určete nejmenší z nich .
 • Aritmetický průměr 3 čísel
  arithmet_seq Číslo 2010 můžeme zapsat jako součet 3 po sobě jdoucích přirozených čísel. Určete aritmetický průměr těchto čísel.