Súčet 34

Súčet siedmich za sebou idúcich nepárnych prirodzených čísel je 119. Urči najmenšie z nich.

Správna odpoveď:

a =  11

Postup správneho riešenia:


a+(a+2)+(a+4)+(a+6)+(a+8)+(a+10)+(a+12)=119

7a = 77

a = 11

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady:

 • Súčet 40
  numbers Súčet troch za sebou idúcich nepárnych čísel je 183. Aké je najväčšie z nich?
 • Súčet 31
  numbers Súčet troch po sebe idúcich prirodzených čísel je 864. Urči najmenšie z nich.
 • Súčet 30
  numbers Súčet ôsmich za sebou idúcich párnych prirodzených čísel je 1 688. Urči najväčšie z čísel
 • Súčet 39
  numbers Súčet dvoch za sebou idúcich nepárnych čísel je 184. Ktoré sú to čísla?
 • Súčet 32
  eq1 Súčet piatich po sebe idúcich nepárnych čísel je 75. Zisti, súčet druhého a štvrtého z nich.
 • Neparné čísla
  friends4 Súčet štyroch po sebe idúcich neparných čísel je 1048. Určite tieto čísla...
 • Párne / nepárne
  parne_neparne a/ Pomocou premennej n zapíšte dve za sebou nasledujúce párne čísla. b/ Súčet troch po sebe idúcich nepárnych čísel je 333. Ktoré sú to čísla?
 • Trojnásobok
  eq222 Súčet dvoch po sebe idúcich prirodzených čísel a ich trojnásobku je 92. Určte tieto čísla.
 • Súčet
  seq Súčet štyroch po sebe nasledujúcich prirodzených čísel je 114. Určte ich.
 • Súčet 29
  seq_sum Súčet 17 rôznych prirodzených čísel je 154. Určte súčet dvoch najväčších z nich.
 • MO Z8-I-1 2018
  age Fero a Dávid sa denne stretávajú vo výťahu. Raz ráno zistili, že keď vynásobia svoje súčasné veky, dostanú 238. Keby to isté urobili za štyri roky, bol by tento súčin 378. Určte súčet súčasných vekov Fera a Dávida.
 • Súčet mocnín
  powers Aký je súčet všetkých prirodzených čísel menších ako 100, ktoré sú mocninou čísla 4?
 • Číslo 30
  arithmet_seq Číslo 2010 môžeme zapísať ako súčet 3 po sebe idúcich prirodzených čísel. Určte aritmetický priemer týchto čísel.
 • Súčin
  multiplicationchart Súčet aj súčin troch prirodzených čísel je 6. Napíšte najväčšie z nich.
 • Súčet 25
  numbers Súčet troch prirodzených čísel, z ktorých každé následujúce je o 5 väčšie ako predchádzajúce, je 204. Ktoré sú to čísla?
 • Z knihy 2
  books Z knihy vypadli dva za sebou idúce listy. Súčet čísel na stranách vypadnutých listov je 154. Aké číslo má posledná strana vypadnutých listov?
 • Pole obdĺžnik
  land Pole tvaru obdĺžnika má dĺžku 119 m a šírku 19 m. O koľko sa musí skrátiť jeho dĺžka a zväčšiť jeho šírka, aby jeho plocha zostala zachovaná a jeho obvod sa zväčšil o 24 m?