Prirodzených 68424

Súčet piatich po sebe idúcich prirodzených čísel je 75. Aké je najmenšie z týchto čísel?

Správna odpoveď:

a =  13

Postup správneho riešenia:

a+(a+1)+(a+2)+(a+3)+(a+4)=75  5a=65  a=565=13  a=13   Skuˊsˇka spraˊvnosti:  s=13+14+15+16+17=75Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: