Súčet 31

Súčet troch po sebe idúcich prirodzených čísel je 864. Urči najmenšie z nich.

Správna odpoveď:

x =  287

Postup správneho riešenia:


x+(x+1)+(x+2)=864

3x = 861


x = 861/3 = 287

x = 287

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: