Přirozených 21043

Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je 864. Urči nejmenší z nich.

Správná odpověď:

x =  287

Postup správného řešení:


x+(x+1)+(x+2)=864

3x = 861


x = 861/3 = 287

x = 287

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: