Součet 12

Součet čtyř po sobě následujících sudých čísel je roven 108. Kterému z čísel je roven nejmenší z těchto sčítanců?

Správný výsledek:

a =  24

Řešení:


a+(a+2)+(a+4)+(a+6)= 108

4a = 96

a = 24

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 • Součet 20
  seq_6 Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • Součet 18
  numberline_3 Součet čtyř po sobě následujících celých čísel, z nichž každé následující je o 5 větší, než předcházející, je 2. Určete tato čísla.
 • Jaroslav
  eq222_20 Jaroslav s dědečkem často hrál matematické hry. Dědeček mu zadal následující hádanku: Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 116. Jaké to jsou?
 • Součet
  eq1 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 75. Zjisti, součet druhého a čtvrtého z nich.
 • Urči nsn
  plusminus Urči nsn čtyř po sobě jdoucích přir. Čísel, jejichž součet je 42.
 • V řadě
  numberline_2 V řadě čtyř čísel je rozdíl každých dvou sousedních čísel roven třem. Součet těchto čísel je 60. Určete tato čísla.
 • Součet 21
  numbers_49 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 • Liché čísla
  friends4_2 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Sudá čísla
  numbers_44 Součet čtyř po sobě jdoucích sudých čísel je 92. Urči tato čísla.
 • Ciferny součet
  numbers_19 Určete nejmenší přirozené číslo n, jehož ciferny součet je roven 37.
 • Určete 5
  numberline_4 Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Sčítanci
  plus Jeden ze sčítanců je 186. Druhý je o 15 větší. Určete součet těchto sčítanců.
 • Součet 26
  numbers_2 Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.
 • Pět po
  sumiac Pět po sobě jdoucích čísel dá součet 220 . Určete nejmenší z nich .
 • Součet
  numbers_5 Součet sedmi za sebou jdoucích lichých přirozených čísel je 119. Urči nejmenší z nich.
 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • NSN čísel
  numbers2_19 Nejmenší násobek čísla 63 a 147