Čísla

Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.

Správná odpověď:

a =  21
b =  22
c =  23
d =  24

Postup správného řešení:


a+b+c+d=90
b=a+1
c=b+1
d=c+1

a+b+c+d = 90
a-b = -1
b-c = -1
c-d = -1

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
a+b+c+d = 90
-2b-c-d = -91
b-c = -1
c-d = -1

Řádek 3 - 1/-2 · Řádek 2 → Řádek 3
a+b+c+d = 90
-2b-c-d = -91
-1,5c-0,5d = -46,5
c-d = -1

Řádek 4 - 1/-1,5 · Řádek 3 → Řádek 4
a+b+c+d = 90
-2b-c-d = -91
-1,5c-0,5d = -46,5
-1,3333d = -32


d = -32/-1,33333333 = 24
c = -46,5+0,5d/-1,5 = -46,5+0,5 · 24/-1,5 = 23
b = -91+c+d/-2 = -91+23+24/-2 = 22
a = 90-b-c-d = 90-22-23-24 = 21

a = 21
b = 22
c = 23
d = 24

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: