Součet

Součet druhých mocnin dvou po sobě bezprostředně následujících přirozených čísel je 1201. Určitě tato čísla.

Správná odpověď:

a =  24
b =  25

Postup správného řešení:

2x2=1201 x=1201/224.5051 x1=x=24.5051=24 x2=x=24.5051=25  a2+(a+1)2=1201  2a2+2a1200=0  p=2;q=2;r=1200 D=q24pr=2242(1200)=9604 D>0  a1,2=q±D2p=2±96044 a1,2=2±984 a1,2=0.5±24.5 a1=24 a2=25   Soucinovy tvar rovnice:  2(a24)(a+25)=0  a=a1=24=24

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

b=a+1=24+1=25Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

Související a podobné příklady:

 • Čísla
  apple Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 90. Určete tato čísla.
 • Čtyři čísla
  tiles2 Určete taková čtyři po sobě bezprostředně jdoucí celá čísla, aby součin prvních dvou byl o 70 menší než součin následujících dvou.
 • Součet dvou čísel
  seq_sum Součet 17 různých přirozených čísel je 154. Určete součet dvou největších z nich.
 • Součin dvou
  numbers Součin dvou za sebou jdoucích přirozených čísel je o 46 menší než součin dalších dvou následujících přirozených čísel v řadě. Urči neznámá čísla.
 • Derivační problém
  derive Součet dvou čísel je 12. Najděte tato čísla, jestliže: a) Součet jejich třetích mocnin je minimální. b) Součin jednoho s třetí mocninou druhého je maximální. c) Obě jsou kladná a součin jednoho s druhou mocninou druhého je maximální.
 • Určete 5
  numberline Určete součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel takových, že součet prvního a třetího čísla je 368.
 • Součet 10
  eq222 Součet dvou po sobě jdoucích přirozených čísel a jejich trojnásobku je 92. Určete tato čísla
 • Součet 20
  seq Součet čtyř po sobě následujících přirozených čísel je 114. Určete je.
 • Čísla
  eq2 Součin dvou čísel se rovná jejich součtu. Jedno z čísel je čtyřikrát větší než druhé číslo. Určete tato čísla, víteli že žádné z nich se nerovná nule.
 • Jsou dána 2
  number_line Jsou dána dvě čísla . Druhé číslo je pětkrát větší než první číslo a druhá mocnina prvního čísla se rovná 3/5 druhého čísla, určete součet obou čísel a všechny jeho dělitele.
 • Sum-log
  complex_log Součet dvou čísel je 32, součet jejich logaritmů (dekadických) je 2,2. Určitě tato čísla.
 • Z knihy
  books Z knihy je vytržen 1 list. Součet čísel stránek všech zbývajících listů je 15 000. Jaká čísla měly stránky na listu, který byl z knihy vytržen?
 • Liché čísla
  friends4 Součet čtyř po sobě jdoucích lichých čísel je 1048. Určitě tato čísla ...
 • Dvě čísla 8
  number_line Rozdíl dvou čísel je -85. Jejich součet je 89. Urči tato čísla.
 • Tři členy GP
  exp_growth Součet tří čísel v GP (geometrické posloupnosti) je 21 a součet jejich čtverců je 189. Najděte tato čísla.
 • Nelineární rovnice
  q2_non_linear Vyřešte soustavu - systém nelineárních rovnic: 3x2-3x-y=-2 -6x2-x-y=-7
 • Součet 26
  numbers Součet pěti po sobě jdoucích sudých čísel je 40. Urči tato čísla.