Druhá mocnina - příklady

Počet nalezených příkladů: 175

 • Druhá mocnina
  eq222_2 Určete číslo x, které pokud se zvětší o 2, tak se zvětší jeho druhá mocnina o 21 procent.
 • Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 • Jsou dána 2
  number_line_15 Jsou dána dvě čísla . Druhé číslo je pětkrát větší než první číslo a druhá mocnina prvního čísla se rovná 3/5 druhého čísla, určete součet obou čísel a všechny jeho dělitele.
 • Mocniny
  math_fun Platí pro libovolná čísla a,b,c rovnost:? ?
 • Kvadr. rovnica
  eq2_4 Rešte kvadratickou rovnici: ?
 • Dvoučleny
  two_persons K dvojčlenu ? přidejte takové číslo, aby vzniklý tříčlen byl druhou mocninou dvoučlenu.
 • Vnučka
  calendar V roce 2014 byl součet věku Mecháčovy tety, její dcery a její vnučky roven 100 let. V kterém roce se narodila vnučka, pokud víme, že věk každé z nich lze vyjádřit jako mocnina dvou?
 • Odmocniny
  roots Čemu se rovná součin druhých odmocnin z 295936?
 • Zjednodušte
  eq2 Zjednodušte 5a. (-3a)
 • Umocnenie prevrátenej hodnoty
  hyperbola_1 Určte výsledok príkladu:(1:125)2
 • Střed
  circle Vypočítejte súradnice středu kružnice: ?
 • Činitele
  factors Může výraz ? být rozložený do součinu racionálních kořenových činitelů?
 • Mocninky
  parabola_1 Které kladné číslo se rovná dvojnásobku své druhé mocniny?
 • Výška RT
  unilateral_triangle Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník se stranou b = 43?
 • Zvláštní kostka
  cube3 Vypočítejte hranu kostky, jejíž povrch i objem je numericky stejné číslo.
 • Čtverec 10
  ppyth5 Vypočítej stranu čtverce s uhlopříčkou 10cm.
 • Rozhodni
  decide Rozhodni, zda trojice čísel udává strany pravoúhlého trojúhelníku: 26,24,10.
 • Rovnoběžné tětivy
  chords V kružnici s průměrem 70 cm jsou narýsované dvě rovnoběžné tětivy tak, že střed kružnice leží mezi tětivami. Vypočítejte vzdálenost těchto tětiv, pokud jedna z nich má délku 42 cm a druhá 56 cm.
 • Mocninová rovnice
  exp_3 Pro n ϵ N řešte: 100=(0,01n)2
 • Rýze kvadratická rovnice
  kvadrat Řešte ryze kvadratickou rovnici ?.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.