Druhá mocnina - slovné úlohy a príklady

Počet nájdených príkladov: 170

 • Neznáme opäť
  sqrt_2 Určte prirodzené číslo, ktorého druhá mocnina je 27 krát vačšia ako jeho druhá odmocnina.
 • Číslo x
  eq222_2 Určte číslo x, ktoré ak sa zväčší o 2, tak sa zväčší jeho druhá mocnina o 21 percent.
 • Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 • C–I–4 MO 2017
  nahoda Určte najväčšie celé číslo n, pri ktorom možno štvorcovú tabuľku n × n zaplniť prirodzenými číslami od 1 po n2 tak, aby v každej jej štvorcovej časti 3 × 3 bola zapísaná aspoň jedna druhá mocnina celého čísla
 • O koľko 9
  powers O koľko je polovica z polovice väčšia ako tretia mocnina polovice?
 • Mocnina matice
  matrix_26 Determinat matice J má hodnotu 0. Akú hodnotu bude mať determinant matice C, ktorú dostaneme ako druhú mocninu matice J.
 • Hodnota
  exp_15 Určte hodnotu tohto výrazu: 4!·2^-5
 • Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 • Iks
  exp_1 Určte hodnotu x, ak x ^ 0,5=6
 • Vnučka
  calendar V roku 2014 bol súčet veku Milkynej tety, jej dcéry a jej vnučky rovný 100 rokov. V ktorom roku sa narodila vnučka, ak vieme, že vek každej z nich možno vyjadriť ako mocnina dvoch?
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 • V kružnici 2
  chords V kružnici s priemerom 70 cm sú narysované dve rovnobežné tetivy tak, že stred kružnice leží medzi tetivami. Vypočítaj vzdialenosť týchto tetív, ak jedna z nich má dĺžku 42 cm a druhá 56 cm.
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 • Prvočísla 2
  18-785s07 Pre ktoré prvočísla platí: p2-(q+r)2=647
 • Matematicky
  math Matematicky zapíš súčet druhých mocnín čísel 7 a -3, vypočítaj
 • Stred
  circle Vypočítajte súradnice stredu kružnice: ?
 • Číslo Z
  percents2_5 Určte číslo, ktoré je o 61% menšie ako 102.
 • Výška RT
  unilateral_triangle Akú výšku má rovnostranný trojuholník so stranou b = 43?
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .