Napíšte 7

Napíšte rovnicu elipsy, ktorá prechádzada bodmi a jej osi sú totožné so súradnicovými osami, ked’: A = [2, 3] a B = [−1, −4].

Správna odpoveď:

e : (x/2,8031)^2+(y/4,2817)^2=1

Postup správneho riešenia:

A=(2,3) B=(1,4)  S=(0,0) axSx2+bySy2=1  aAx2+bAy2=1 aBx2+bBy2=1  1/a2 = k 1/b2 = q  Ax2 k + Ay2 q=1 Bx2 k + By2 q=1  22 k+32 q=1 (1)2 k+(4)2 q=1  4k+9q=1 k+16q=1  Riadok241 Riadok1Riadok2 4k+9q=1 13,75q=0,75  q=13,750,75=0,05454545 k=419q=419 0,05454545=0,12727273  k=5570,127273 q=5530,054545  a=1/k=1/0,12732,8031  b=1/q=1/0,05454,2817  e:(x/2,8031)2+(y/4,2817)2=1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5   video6

Súvisiace a podobné príklady: