Napíšte 2

Napíšte rovnicu paraboly, ktorá prechádza bodmi: A[1,1] B[3,-1] C[1,2]

Správna odpoveď:

a =  2,5
b =  -9,5
c =  8
e : 2,5x^2-9,5x+8=0

Postup správneho riešenia:

A=(1,1) B=(2,1) C=(3,2)  ax2+bx+c=y  a Ax2+b Ax+c=Ay a Bx2+b Bx+c=By a Cx2+b Cx+c=Cy a 12+b 1+c=1 a 22+b 2+c=(1) a 32+b 3+c=2  a+b+c=1 4a+2b+c=1 9a+3b+c=2  Pivot:Riadok1Riadok3 9a+3b+c=2 4a+2b+c=1 a+b+c=1  Riadok294 Riadok1Riadok2 9a+3b+c=2 0,667b+0,556c=1,889 a+b+c=1  Riadok391 Riadok1Riadok3 9a+3b+c=2 0,667b+0,556c=1,889 0,667b+0,889c=0,778  Riadok3Riadok2Riadok3 9a+3b+c=2 0,667b+0,556c=1,889 0,333c=2,667  c=0,333333332,66666667=8 b=0,666666671,888888890,55555555555556c=0,666666671,888888890,55555556 8=9,5 a=923bc=923 (9,5)8=2,5  a=25=2,5 b=219=9,5 c=8
b=(9,5)=9,5
c=8
e:e=2,5x29,5x+8=0Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4

Súvisiace a podobné príklady: