Parabola

Nájdite rovnicu paraboly, ktorá obsahuje body na A[1; 8], B[9; 10], C[11; -6]. (Použitie y = ax2 + bx + c)

Správna odpoveď:

a =  -0,825
b =  8,5
c =  0,325

Postup správneho riešenia:

f(x)=ax2+bx+c=y  a 12+b (1)+c=8 a 92+b (9)+c=10 a 112+b (11)+c=6  a+b+c=8 81a+9b+c=10 121a+11b+c=6  Pivot:Riadok1Riadok3 121a+11b+c=6 81a+9b+c=10 a+b+c=8  Riadok212181 Riadok1Riadok2 121a+11b+c=6 1,636b+0,331c=14,017 a+b+c=8  Riadok31211 Riadok1Riadok3 121a+11b+c=6 1,636b+0,331c=14,017 0,909b+0,992c=8,05  Riadok31,636363640,90909091 Riadok2Riadok3 121a+11b+c=6 1,636b+0,331c=14,017 0,808c=0,263  c=0,808080810,26262626=0,325 b=1,6363636414,016528930,33057851239669c=1,6363636414,016528930,33057851 0,325=8,5 a=121611bc=121611 8,50,325=0,825  a=4033=0,825 b=217=8,5 c=4013=0,325
b=8,5
c=0,325=4013  f(x)=y=a x2+b x+cNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: