Prechádzajúcej 81428

Pokúste sa nájsť rovnicu priamky danej dvoma bodmi v tvare Ax+By=C.

prechádzajúcej cez body: (2,1) a (-2,2)

Správna odpoveď:

e : x+4y=6

Postup správneho riešenia:

Q=(2,1) W=(2,2)  C=6  A Qx+B Qy=C A Wx+B Wy=C A 2+B 1=6 A (2)+B 2=6  2A+B=6 2A2B=6  Riadok2Riadok1Riadok2 2A+B=6 3B=12  B=312=4 A=26B=264=1  A=1 B=4  Ax+By=C x+4y=6  e:x+4y=6Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: