Prechádzala 11311

Čiara prechádzala tromi bodmi - pozri tabuľku:

x y
-6 4
-4 3
-2 2

Napíšte priamkovú rovnicu v tvare y=mx+b.

Správna odpoveď:

f = -0,5x+1

Postup správneho riešenia:

f(x) = m x+b  4=(6) m+b 3=4 m+b  b6m=4 b4m=3  Riadok2Riadok1Riadok2 b6m=4 2m=1  m=21=0,5 b=4+6m=4+6 (0,5)=1  b=1 m=21=0,5  f(x)=0,5x+1  f3=0,5 (2)+1=2  f=0,5x+1Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: