Procházela 11311

Čára procházela třemi body - viz tabulka:

x y
-6 4
-4 3
-2 2

Napište přímkovou rovnici ve tvaru y=mx+b.

Správná odpověď:

f = -0,5x+1

Postup správného řešení:

f(x) = m x+b  4=(6) m+b 3=4 m+b  b6m=4 b4m=3  Rˇaˊdek2Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 b6m=4 2m=1  m=21=0,5 b=4+6m=4+6 (0,5)=1  b=1 m=21=0,5  f(x)=0,5x+1  f3=0,5 (2)+1=2  f=0,5x+1Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: