Procházející 81428

Pokuste se najít rovnici přímky dané dvěma body ve tvaru Ax+By=C.

procházející přes body: (2,1) a (-2,2)

Správná odpověď:

e : x+4y=6

Postup správného řešení:

Q=(2,1) W=(2,2)  C=6  A Qx+B Qy=C A Wx+B Wy=C A 2+B 1=6 A (2)+B 2=6  2A+B=6 2A2B=6  Rˇaˊdek2Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 2A+B=6 3B=12  B=312=4 A=26B=264=1  A=1 B=4  Ax+By=C x+4y=6  e:x+4y=6Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: