Smernicový tvar

Najděte rovnici přímky procházející bodem X [8, 1] a sklonem - směrnicí -2,8. Odpověď zapište ve tvaru y = ax + b, kde a, b jsou konstanty.

Správná odpověď:

a =  -2,8
b =  23,4

Postup správného řešení:

(yy0)=a(xx0) (y1)=2,8(x8) y1=2,8x+22,4 y=2,8x+22,4+1 y=2,8x+23,4  a=2,8 b=23,4Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: