Smernicový tvar

Nájdite rovnicu priamky prechádzajúcu bodom X [2, 5] a sklonom - smernicou -0,3. Odpoveď zapíšte v tvare y = ax + b, kde a, b sú konštanty.

Správna odpoveď:

a =  -0,3
b =  5,6

Postup správneho riešenia:

(yy0)=a(xx0) (y5)=0,3(x2) y5=0,3x+0,6 y=0,3x+0,6+5 y=0,3x+5,6  a=0,3 b=5,6Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 2 komentáre:
Smithy
ak má toto byť správne riešenie, tak súradnice X nesmú byť [0,0] ale [5,0]

9 rokov  1 Like
Peter2
taktiež sme to opravili, omylim bod X mal vypisane suradnice [y,y] namiesto [x,y] t.j. nespravne v zadani bola x-suradnica

9 rokov  1 Like
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Súvisiace a podobné príklady: