Analytická geometrie - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 124

 • Střed
  circle Vypočítejte súradnice středu kružnice: ?
 • Vektor
  vectors Určitě souřadnice vektoru u=CD, když C[9;16], D[-2,0].
 • Osová souměrnost
  axail_symmetry Vypočítejte souřadnice bodu B osově symetricky s bodem A [-1, -3] podél přímky p: x + y - 2 = 0.
 • Souřadnice vektoru
  vectors_2 Určete souřadnice vektoru u = CD, pokud C (19; -7) a D (-16; -5)
 • Vzdálenost
  origin_math Jaká je vzdálenost mezi počátkem O and bodem A se souřadnicemi [18; 22]?
 • Úsečka
  segment_AB Vypočítejte délku úsečky AB, jestliže souřadnice koncových bodů jsou A[5, -6] a B[-1, 9].
 • Kolmice
  perpendicular Určitě směrnici přímky kolmé na přímku p: y = -4x -9.
 • Vzdálenost bodů
  distance Vypočítejte vzdálenost bodů X[18; 19] a W[20; 3].
 • Směrnice
  lines.JPG Vypočítejte sklon přímky, která prochází body [-84, 41] a [-76, -32].
 • Kruh v rovině
  circle_axes_1 Najděte parametry kruhu v rovině - souřadnice středu a poloměr: ?
 • Výška parametrická
  vectors_3 Napište parametrické rovnice výšky Vc v trojúhelníku ABC: A=[5;6], B=[-2;4], C=[6;-1]
 • Lin. závislost
  colinear_vectors Zjistěte zda vektory u=(-4; -5) a v=(20; 25) jsou lineárně závislé.
 • Prřímky
  vzajemnapoloha Průsečík grafů funkcí y=5x-2 a y=-3x-6
 • Jednotkový vektor
  one_1 Zjistěte jednotkový vektor (jeho souřadnice) k vektoru AB pokud A[-4; 18], B[-12; -13].
 • Kružnice
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítejte souřadnice středu kružnice S [x0, y0] a poloměr kružnice r.
 • Strana
  square_analytic_geometry Vypočítejte velikost strany čtverce ABCD s vrcholem A [0, 0], pokud úhlopříčka BD leží na přímce p: -4x -5 =0.
 • Úhel
  atan Daná je přímka p určena rovnicí ?. Vypočítejte ve stupních velikost úhlu přímky p s osou y.
 • Vzdálenost
  axes2 Najděte vzdálenost mezi body (7, -9), (-1, -9)
 • Sklon
  slope Jaká je směrnice přímky se sklonem -221°?
 • Parabola
  parabola_1 Najděte rovnici paraboly, která obsahuje body A[-8; -6], B[-1; -9], C[8; -6]. (použite y = ax2 + bx + c)

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd. Viz také více informacií na Wikipedii.