Určete 47

Určete rovnici kružnice, která prochází bodem M(-1,2) a N( 3,0) a jejíž střed leží na přímce p: x=-3+t, y=-1+t,

Správná odpověď:

e : (x-3)^2+(y-5)^2=25

Postup správného řešení:

M=(1,2) N=(3,0)  p: x=3+t, y=1+t  S=(x0,y0)  SN=SM=r SN2=SM2=r2  ((3+t)Mx)2+((1+t)My)2=((3+t)Nx)2+((1+t)Ny)2 ((3+t)(1))2+((1+t)2)2=((3+t)3)2+((1+t)0)2  4t=24  t=424=6  t=6  x0=3+t=3+6=3 y0=1+t=1+6=5  r=(x0Mx)2+(y0My)2=(3(1))2+(52)2=5  e: (xx0)2+(yy0)2=r2  e:(x3)2+(y5)2=25Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd.
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: